Guzelyurt Mah. Vefa Kucuk Cad. No:9 NEVSEHIR | 444 81 50

Psikiyatrist& Psikoterapist Uzm.Dr.İbrahim KARAKAYA

İsim Soyisim : Uzm.Dr.İbrahim KARAKAYA
Doğum Yeri : Bursa
E-mail Adresi : dr.ikarakaya@hotmail.com

 

ÖĞRENİM DURUMU:

-1997 - 2000: Bursa Erkek Lisesi / Bursa

-2000 - 2007: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tıp Doktoru) / İzmir

-2010 - 2014: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri Uzmanı) /Ankara

-2014 - (Devam ediyor): Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü (İkinci Üniversite)

TIPTA UZMANLIK TEZİ:

-Alkol Bağımlılarında Nitrik Oksit Sentaz-1 (NOS1) Ekzon 1f-VNTR Gen Polimorfizmi’nin Bağımlılık İle İlişkili Özellikler, Kişilik Özellikleri ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üzerine Etkisi (TÜBİTAK projesi, TÜBİTAK proje no: 113S513) 

 

MESLEKİ DENEYİM:  

-2007 - 2010: Yığılca Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim) / Düzce

-2010 - 2014: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. (Arş. Gör. Dr.) / Ankara

-Ağustos 2014 (1 ay): Sağlık Bakanlığı, Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi, (Psikiyatri Uzmanı, Geçici Görev) / Ankara

- 2014 - 2017: Şarkışla Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği / Sivas

-Kasım 2016 - Haziran 2017: Sivas AMATEM (Kuruculuk ve Koordinatörlük görevi) (Görevlendirme) / Sivas

- Haziran 2017 - : Özel Kapadokya Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Nevşehir

 

YAYINLAR:

-Sentetik Kannabinoid (Bonzai) kullanımına bağlı ‘Kannabinoid Hiperemezis Sendromu' İ Karakaya, A Köroğlu Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2017; 18(1):93-93

 

BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE SUNULAN POSTER BİLDİRİLERİ:

 

1) Opere İntrakranial Anevrizmalı Hastada Elektrokonvülzif Tedavi: Bir Olgu Sunumu (48. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı / O9-12 Ekim 2012) (Bursa)                                       

2) Klozapine Bağlı Takifemi Olgusu ve Valproik Asitle Tedavisi (47. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı / O9-12 Ekim 2012) (Antalya)

3) Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Kullanımına Bağlı ‘Kannabinoid Hiperemezis Sendromu’: Olgu Sunumu / 10. Alkol Bağımlılığı Kongresi / 14-17 Aralık 2016) (Antalya)

4) Nitrik Oksit Sentaz-1 (Nos1) Ekzon 1f-Vntr Gen Polimorfizminin Alkol Bağımlılığı, Dehb ve Dürtüsellik İle İlişkisi / 10. Alkol Bağımlılığı Kongresi / 14-17 Aralık 2016) (Antalya)

 

BİLİMSEL / MESLEKİ ETKİNLİKLERDE SUNULAN SÖZEL BİLDİRİLER:

1)      Nitrik Oksit Sentaz-1 (NOS1) Ekzon 1f-VNTR Polimorfizmi’nin Alkol Bağımlılığı, DEHB ve Dürtüsellik ile ilişkisi / 10. Alkol Bağımlılığı Kongresi / 14-17 Aralık 2016 / Antalya)

2)      Sosyopolitik Stratejiler’de Sağlık Bakanlığı (Her Yönüyle Bonzai Sempozyumu / 21 Ağustos 2014 / Bakırköy RSSHH / İstanbul)     

3)      Yeni Sentetikler (Psikiyatrik Tedavilerde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar / 23 Mayıs 2015/ (Hacettepe Üniversitesi / Ankara)                                                                                                                       

4)      ‘1- Bağımlılık Nedir? ve ‘2- Bağımlılık Kavramları’ (Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifika Eğitimi Programı /  17-21 Kasım 2014 / Antalya)                                                                                                                       

5)      ‘1-Bağımlılıkta Kişilik Özellikleri ve Komorbidite’ ve ‘2-Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Etkileri’ (Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifika Eğitimi Programı / 09-13 Şubat 2015 / Antalya

6)      ‘1-Bağımlılık nedir?’ ve ‘2-Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Etkileri’ (Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak Personelin Sertifikalı Eğitim Programı / 15-19 Şubat 2016 / Antalya)                     

 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR:

1)      Türk Psikiyatri Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, Yayın Kuruluna Yardımcı, Koordinatörlük görevleri  (2010-2014)

2)      Türk Psikiyatri Dergisi, Hakemlik (Devam ediyor)

3)      Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi, Hakemlik (Devam ediyor)

 

 

BİLİMSEL/MESLEKİ /TOPLUMSAL PROJELER:

1)      TÜBİTAK Projesi (Proje No: 113S513) (‘Alkol Bağımlılığında Nitrik Oksit Sentaz-1 (NOS-1) Exon 1f (Ex-1f) VNTR Gen Polimorfizmi’ başlıklı proje)

2)      Sivas Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (SAMATEM) Projesi, Sivas, 2016

3)      Şarkışla’da Sigara Bağımlılığı Tedavisi Projesi (Yürütücü), Şarkışla, Sivas, 2015

4)      Şarkışla Diyaliz Hastaları Psikolojik Destek Projesi (Yürütücü), Şarkışla, Sivas, 2015

5)      AMATEM Hastalarında Taburculuk Sonrası Hasta Takip Motivasyonu Projesi (Yürütücü), Sivas, 2016

6)      AMATEM Servisinde Yatan Hastalara Sosyal Etkinlik Projesi (Yürütücü), Sivas, 2016

 

ÖDÜLLER

-Genç Araştırmacı Özel Ödülü

(Nitrik Oksit Sentaz-1 (NOS1) Ekzon 1f-VNTR Polimorfizmi’nin Alkol Bağımlılığı, DEHB ve Dürtüsellik ile ilişkisi  / 10. Alkol Bağımlılığı Kongresi / 14-17 Aralık 2016) (Antalya))

 

HALK BİLGİLENDİRME KONFERANSLARI:

1)      Bağımlılık Açısından Türkiye’de ve Sivas’ta Durum  (Şarkışla Belediye Konferans salonu) (Şarkışla Sigara Bağımlılığı Projesi Kapsamında)               

2)      Lise Son Öğrencileri İçin Bağımlılık Eğitimi (Fen Lisesi ve Meslek Lisesi Konferans Salonu)

3)      Bağımlılık ve Türkiye, Sivas ve Şarkışla’da Durum (Şarkışla Belediye Konferans salonu) (Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN ile birlikte) 

4)      Bağımlılık ve Korunma Yolları (Şarkışla Devlet Hastanesi Konferans Salonu) 

 

YURT İÇİ VE YURT DIŞI İŞ SEYAHATLARI/ KATILDIĞI ÇALIŞMALAR:

1)      Sivas Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (SAMATEM) Projesi kapsamında AMATEM gezileri (Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya, İstanbul Erenköy, Tokat ili AMATEM’leri proje kapsamında gezilmiştir).

2)      “Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Uzun Dönemli Tedavi Modeli Oluşturulması ve Uygulanması Projesi”/ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Hollanda Gezisi, 2016

3)      “Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Uzun Dönemli Tedavi Modeli Oluşturulması ve Uygulanması Projesi”/ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Almanya (Berlin) Gezisi, 2017

4)      “Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde Uzun Dönemli Tedavi Modeli Oluşturulması ve Uygulanması Projesi” / Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü / İngiltere (Londra) Gezisi, 2017

 

ALINAN EĞİTİMLER:

1)      Madde Bağımlılığında Yapılandırılmış Psiko-Sosyal Müdahale Eğitimi (SAMBA eğitimi) (02-06 Mart 2015) (Antalya)

2)      Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Kuramsal Eğitimi (52 saat - 6 modül) (Nisan 2013 -Şubat 2014) (Ankara)

3)      CIDI Kursu (Prof. Dr. Cengiz Kılıç tarafından verilmiştir) (2012).

4)      İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi (23-24 Eylül 2013) (İzmir)

5)      Kronik Ruhsal Hastalıklarda Tedavi İşbirliği (2011) (Ankara)

6)      8. Alkol ve Madde bağımlılığı Kongresinde ‘SAMBA’ adlı kurs

7)      ‘Obsesif Kompulsif Bozuklukta Değerlendirme ve Tedavide Karşılaşılan Zorluklar’ kursu (48. Ulusal Psikiyatri Kongresinde)

8)      ‘Yaygın Gelişimsel Bozukların ve İlişkili Sendromların erişkinlik Yıllarındaki Görünümleri: Tanı ve Tedavi Açısından Gelişimsel Psikopatolojik Yaklaşımın Önemi’ adlı kurs (48. Ulusal Psikiyatri Kongresinde)

9)      ‘Sigara Bağımlılığı’ kursu (48. Ulusal Psikiyatri Kongresinde)

10)  ‘Panik Bozukluğunu Anlamakta ve Tedavide Kognitif Davranışçı Terapi’kursu (Prof. Dr. M. Zihni Sungur tarafından verilen)

11)  ‘Bağımlılık Sorunu Olan Ailelerde Evlilik ve Çift Terapisi’ kursu (8. Alkol ve Madde bağımlılığı Kongresinde)

12)   Madde bağımlılığı Hekim Eğitimi (14-16 Ekim 2015) 

13)   TPD Uzmanlık Yaşamına Hazırlık Eğitimi (İstanbul)

14)   İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim (22 - 24 Ekim 2009)

   

Doktorlar

Üroloji Uzmanı Op.Dr.Bülent Yalçın

Kardiyoloji Uzmanı Uzm.Dr.Ali Fuad KARA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hasan DEMİR

Pratisyen Hekim Dr.Hatice EKMEKÇİ

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Sevilay Kılıçer Nazlı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr.Osman Dereli

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr.Engin Tunçkanat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Yeliz Şenal

Pratisyen Hekim Dr.Kerem AL

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Cemil Usta

Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Ekrem Erdoğan

Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr. Erdal Erdoğan

Biyokimya Uzmanı Uzm.Dr. Enver Turan

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Fatih Yakut

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.Mustafa Akar

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Songül Somuncu

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr. Serdar Uludağ

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hacı KAYMAZ

İç Hastalıkları Uzmanı Uzm.Dr.Süleyman Ekmen

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Zeki Döşeyen

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Ramazan GÜNGÖR

Pratisyen Hekim Dr. Süleyman Kurt

Pratisyen Hekim Dr.Ayşegül Kuzu


Guzelyurt Mah. Vefa Kucuk Cad. No:9 NEVSEHIR   |  Tel: 444 81 50   |  Fax : +90 384 213 12 78   |   info@kapadokyahastanesi.com.tr